top of page
Gradient Background_edited.jpg

Hogst i vernskog

Melde om hogst XS.png

Skogkurs - Youtube videoer om hogst

Her kan du finne 8 opplærings videoer om hogst:

Hogst - Skogkurs- Youtube

Forberedelser gir tryggere hogst

Om du ikke er vant til hogstarbeid, eller bare ønsker å friske opp gammel kunnskap om felling av trær, bruk av verneutstyr samt bruk og stell av motorsag: Skogbrukets helse-, miljø- og sikkerhetsutvalg har utarbeidet brosjyren Riktig og sikker hogst og Skogkurs har utarbeidet en serie videoer.

Riktig og sikker hogst XS.png

Skogen har blåst ned, hva nå?
Skogkurs - Youtube videoer om hogst


Her finner du 3 opplæringsvideoer om hogst:
1.Skogen hat blåst ned - hva nå? - youtube

2.Vindfallhogst med hogstmaskin - youtube

3.Vindfallhogst med motorsag - youtube

Valg-av-hogstalder XS.png

Valg av hogstalder
Skogeier og skogeiernes rådgivere står overfor mange valg i forvaltningen av skog og skogbestand. Skogens alder når den hogges er et særdeles viktig valg som skal tas, siden den har stor betydning for lønnsomheten for skogeier. Dette kan igjen ha konsekvenser for foryngelse og langsiktig volumproduksjon i skogene våre, for hvem vil vel bry seg med å investere i å etablere ny skog hvis lønnsomheten oppfattes som for dårlig? Det har også konsekvenser for skogbrukets bidrag i klimaregnskapet, siden man går glipp av mye karbonbinding når skogen hogges før hogstmodenhet.
Når skogen er hogd er det for seint å angre! Vi skal i denne sammenhengen se på ensjiktede, relativt homogene skogbestand, typisk for kulturskogen vår i gran fra de siste 70 år.
Inntektene fra hogst henger nøye sammen med størrelsen på volumet som hogges, og denne veilederen viser de økonomiske konsekvensene av å hogge før skogen normalt kommer inn i hogstklasse 5

bottom of page