top of page

Nyheter

Gradient Background_edited.jpg
UTSETTELSE AV TEMAKVELDEN - Skogen og skogeier i fremtiden - SKOG TEMAKVELD Lofoten og Ves
2023. - MAI

Kystskogkonferansen i LoVe - 23. og 24.mai 2023

23.-24. mai 2023 er det Nordland sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen. Vi retter nå fokuset mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

 

Kystskogkonferansen er en todagers samhandlingsarena der nasjonale fagmiljø deler kunnskap, og vi finner nye løsninger for å få mest mulig utav skog- og treverdikjeden. Temaet for konferansen er «Havna som katalysator for grønn omstilling» hvor vi skal se på framtidas skog- og trenæring, tømmerkaias og infrastrukurens rolle.

 

Stokmarknes Miljøhavn med tømmerkaia, er et unikt havneprosjekt i nasjonal sammenheng som kombinerer gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer.

Praktisk info:

Sted: Stokmarknes


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKOGSVEIER - temakveld - for alle som bygger skogsvei eller som vil bygge -- mai 2023.
 
 
2023. - MARS

Ny PEFC standard i norsk skogbruket fra 1.mars 2023.
Fra 1. mars trådte nye regler i kraft for å drive skogbruk. Dette er regler alle som jobber i eller med skog må forholde seg til. Kort oppsummert handler de om å være mer skjerpet å drive et bærekraftig skogbruk. Sammen tar vi vare på noe av det fineste vi har, skogen vår, både den skogen som hogges, den som skal vokse og den skogen vi lar stå.

 
SKOGSVEIER - Temakveld resize.png
Kystskogkonferansen.png
bottom of page