top of page
Gradient Background_edited.jpg
_allskog_banner_980_600px-662x405.png

Digital kunnskap

ALLSKOG er opptatt av å formidle kunnskap om skogen til andelseiere. Derfor har det vært viktig for Allskog å nå ut digitalt i en tid hvor det har vært vanskeligere og møtes fysisk. Her kan du finne noen av de digitale møtene di har arrangert.

Gjødsling av skog.png

Gjødsling av skog

Å gjødsle med nitrogen er et av de få tiltakene som gir en rask effekt på tilvekst og karbonbinding i skog.            Riktig utført kan gjødsling gi økt tømmervolum, høyere andel av skurtømmer og god økonomi for skogeier, samtidig som den gir en positiv klimaeffekt.

Gode støtteordninger til gjødsling som et klimatiltak har bidratt til at interessen for skoggjødsling nå har økt kraftig.

Gratis bok om viktige arter i skog
Landbruksdirektoratet har utviklet en felthåndbok som et nytthjelpemiddel for miljøregistreringer i skog. Boken kan lastes ned gratis av alle som er interessert i skog.

Felthåndbok.png
Screenshot 2023-04-12 at 10-12-04 skog-en-viktig-del-av-klimalosningen.pdf.png

Skog og klima
I dette heftet kan du lese om hvordan skogen påvirker klimaet og hvordan skogen kan være en del av løsningen
på klimautfordringene verden står overfor i dag.

Her kommer mer innehold neste uke:

Kystskogbruket presentasjon og raporter

Skogkurs tilbud og presentasjon av Skogbrukets Kursinstitutt

bottom of page