top of page
Gradient Background

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2023

9. mars arrangerte Landbruksdirektoratet kunnskapskonferanse for deg som er opptatt av rammebetingelsene for skogbruk.

Skogens rolle i det grønne skiftet:

Behov for tømmer i det globale grønne skiftet v/Johan Freij

Rekordstor norsk hogst/Veien til tømmeret v/Torleif Terum

Klarer vi å øke skogproduksjonen v/Turid Trötscher

Avskogingen må bremses/Avvirkningsmuligheter fremover v/Arne Rannem

Behov for tømmer i det globale grønne skiftet

Klarer vi å øke skogproduksjonen

landbruksdirektoratet logo.png

Rekordstor norsk hogst/Veien til tømmeret

Avskogingen må bremses - Avvirkningsmuligheter fremover

artikler

skogbruk.nibio.no XS.png

Verdien av tre

Verdien av tre, er en seminarserie utviklet av Skognæringa Kyst for Kystskogbruket. Vi ønsker å
skape en arena for møter mellom aktører i hele verdikjeda, fra skogeiere til sluttmarked.

Verdien av tre: Fra skog til skrog

Verdien av tre: Fra skog til møbler, er det mulig i Norge?

Verdien av tre: Hvem definerer den?

kystskogbruket_farge_rgb-1-500x354.webp
pikist(27)(1).jpg
Melde om hogst i vernskog - Veileder - Sortland kommune, Skogforvatling.png
01. Skogfond - Veileder - Sortland kommune, Skogforvatling.png
02. Skogfond -hva kann dekkes - Veileder - Sortland kommune, Skogforvatling.png
Byggherre på skogsveiprosjekt - Veileder - Sortland kommune, Skogforvatling.png
bottom of page