top of page
logo_PEFC.jpg

Norsk PEFC Skogstandard
Hvorfor må jeg ta PEFC kurset?

Alle som skal ha driftsansvar ved avvirkning, inkludert skogeiere som hogger selv eller selv står for planlegging av drift, må ha det nye kurset. Når en entreprenør med dokumentert kompetanse planlegger og administrerer hogsten klarer skogeier seg uten kurs.

 

Om du planlegger hogst i egen skog må du ha bestått kurset innen 1. mars 2024.

Den nye nye norske PEFC-standarden, som setter rammene for bærekraftig skogbruk i Norge, ble innført i mars 2023. Det er et krav for alle som utfører hogst at kurs i den nye standarden skal være bestått 1. mars 2024 – ett år etter innføring.

Gjelder alle som planlegger eller gjennomfører!

Sertifikatholderne under PEFC er enige om at kravet om gjennomført kurs i PEFC skogstandard gjelder alle som planlegger eller gjennomfører skogsdrift der virket skal omsettes av en PEFC-sertifikatholder. Dette inkluderer skogeiere som hogger selv med motorsag.

Mer om Norsk PEFC Skogstandard kurs kan leses og høres her:

https://skogkurs.no/nyheter/hvorfor-ma-jeg-ta-pefc-kurset/

Kurset finnes her:

https://app.checkin.no/event/55317/

bottom of page