top of page
PEFC Brosjyre.png

Bærekraftig skogbruk i Norge

Hva kravene til bærekraftig skogbruk etter Norsk PEFC Skogstandard? Brosjyren gir deg oversikt og historikk sammen med viktigste tema og krav i skogstandarden.

Screenshot 2023-03-30 at 09-33-00 Publikasjoner.png

Vi utvikler Norge med tre fra bærekraftig skog

Hva er og gjør PEFC? Hva går bærekraftig skogbruk ut på i norsk sammenheng og hvilke fordeler kommer ut av PEFC sertifisert tre? Denne brosjyren gir svarene og passer en bred målgruppe.

Screenshot 2023-03-30 at 09-47-31 Tekniske dokumenter.png

PEFC Krav ved direkte- og gruppesertifisering

Dette dokumentet er en del av PEFC Norge sitt sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk.
Kravene er normative for gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av
skogeiere i Norge.
Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som
forvaltes av en gruppesertifikatholder. Gjennom en slik organisering kan gruppen dele på
kostnadene ved sertifisering, samt ta del i et felleskap for informasjon og rådgivning knyttet
til ordningen.
Eiendomsstrukturen i Norge, med stor variasjon i eiendomsstørrelse, og stor bruk av
entreprenører gjør gruppesertifisering til en fornuftig og rasjonell metode for å organisere
skogsertifiseringen. Gruppesertifisering har vært dominerende sertifiseringsform siden PEFC
Norge etablerte skogsertifiseringssystemet og fikk systemet godkjent første gang 24. mai
2000.

Dette dokumentet definerer kravene til gruppesertifikatholdere og tilsluttede medlemmer av
gruppesertifikatet. Kravene skal være oppfylt for å kunne sertifisere skogeiere under ett felles
gruppesertifikat.
Dokumentet gjelder også for direkte sertifisering av enkelteiendommer.

Alle bilder, tekst, PDF filer og video er tatt fra www.pefc.no og PEFC Norge er eier av innholdet

bottom of page