top of page
Gradient Background
Skogen og skogeieren i fremtiden - SKOG TEMAKVELD Lofoten og Vesteralen.png

Vi har vært i Lofoten - presentasjoner fra temakvelden

Skogforvaltning i Lofoten og Vesterålen hadde åpen kontordag & kveld for alle skogeiere

(en todelt sesjon hvor vi startet med rettledning og hjelp til tilskuddssøknader samt belysning andre skogtema oppfulgt av Temakveld)

Hei gode skogeiere!

Vi har 250 000 kr med tilskuddsmidler for planting og ungskogpleie m.m. men mangler søkere!

 

Temaer!

Planting, Ungskogpleie, Tynning, Hogst og Lønnsomhet , Skogfond, PEFC Standard, Tilskudd & Midler i skogbruket, Skogsveier

Planting presentasjon.png
Ungskogpleie presentasjon.png
Tynning presentasjon.png
Gradient Background

Hvordan bygge en vei framover ?
Skogsveier temakveld - Sortland kommune 9.mail.2023.

Her kan dere finne presentasjoner fra Temakvelden og lese gjennom innholdet.
Vi anbefaler at dere også besøker Skogkurs nettestedet www.skogsvei.no .

Byggherre på et skogsveiprosjekt.png
Skogsveier.png
Vei og økonomi - Jon Ødegård(1).png
Skogsbilveier status midler til veier - Jon Ødegård.png
bottom of page