top of page
Dark-Background

Tilgjengelighetserklæring for Arktiskgran.no
 

Gå til arktiskgran.no                                       

               

Gå til SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN

 • Navn på nettstedet:

Arktiskgran.no

 • Denne erklæringen gjelder nettstedet:

https://www.arktiskgran.no/

 

 • Ansvarlig for nettstedet:

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN, organisasjonsnummer 847 737 492

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn

 • Bruk med avgrenset syn

 • Bruk uten hørsel

 • Bruk med nedsatt hørsel

 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?

 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?

 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

 

 

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

 

 

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sortland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A)

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A)

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

4.1.2 Namn, rolle, verdi (Nivå A)

 

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

 

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 31. januar 2023.

 

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet til Sortland kommune. Tilgjengelighetserklæringen gjelder ikke for andre subdomener under sortland.kommune.no, kommunens skjemaløsning, eller nettsidene til kommunale foretak -og selskaper.

De ulike enhetene i Sortland kommune er ansvarlig for sitt eget innhold på nettstedet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår tekniske leverandør ACOS.

Sortland kommune jobber for tiden med kartlegging av universell utforming.

Tilgjengelighets­erklæring for Arktiskgran.no

Ansvarlig for nettstedet er SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN, organisasjonsnummer 847 737 492

bottom of page