top of page
PEFC skogkurs.jpg

                           

                           Norsk PEFC Skogkurs


                                                Hvorfor må jeg ta kurset?


 

 


Om du planlegger hogst i egen skog må du ha bestått kurset innen 1. mars 2024.
Alle som skal ha driftsansvar ved avvirkning, inkludert skogeiere som hogger selv eller selv står for planlegging av drift, må ha det nye kurset.

Gradient Background

BLI KJENT MED GRAN I NORD
All skog er vernskog her.
Norskgran sammen med Sitka-
og Lutzgran er Arktisk grana.

Stort kommersielt potensiale i sitkagran

Sitkagran i Nord-Norge i gjennomsnitt vokser 12–15 kubikkmeter per hektar per år.

Nye undersøkelser viser nå at potensialet for ytterligere vekst av norsk sitkagran er svært stort.

blv.no.png
Norsk skogbruk og PEFC.png
Prosjekt"Gran i Nord"

Gran i nord – kan man lage trelast av nordnorsk tømmer?

De foreløpige resultatene gir skogforskerne grunn til optimisme. Undersøkelsene tyder på at styrkeegenskapene blir bedre med alderen og at nordnorsk grantømmer kan være egnet til konstruksjonsvirke. Det gir muligheter for utvikling av trelastindustri i nord.

Melding om kystskogbruket 2022

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og kanskje størst er potensialet i skogene langs kysten.

Les mer på www.kystskogbruket.no

Spruce - www.pikist.com Royalty free photos for designers veivisere.png
norsk-skogbruk.no.png
Norsk PEFC Skogstandard.png
Hvordan bli PEFC sertifisert.png
Hvorfor er skogen viktig.png

Bilder er tatt fra www.pefc.no og har lenker til PEFC Norge nettsted

bottom of page