top of page
Gradient Background_edited.jpg

Veiledere som pdf

Veiledere i PDF er for erfarne skogeiere som trenger en oppfriskning, og for nye skogeiere som trenger veiledning.

Formålet med veiledere er å hjelpe skogeiere til å forstå bedre kommunens rolle, bli bedre kjent med endringene i lover og forskrifter, og få et bedre samarbeid med oss som forvalter en rekke lover og forskrifter knyttet til skogbruk.

ABC.png

KYSTSKOGBRUKETS ABC
Råd om aktuelle gjøremål i skogen din.


En enkel veileder som besvarer de fleste aktuelle spørsmål for kystskogeieren.
Heftet er et resultat fra Kystskogbrukets prosjekt «Kompetansebygging i kystskogbruket».


Den gir kortfattede svar på sentr
ale spørsmål og omtaler de viktigste gjøremålene for skogeiere langs Norskekysten. Av innholdet nevnes: vurdering av når skogen er hogstmoden og konsekvensene av å hogge for tidlig, skog og klima, hva du skal gjøre når du ønsker å hogge, skogfond, skogsvei, planting og rydding eller tynning.

Hog ikke skogen for tidlig.png

Skog vokser ikke bare opp!

Skogkurs har utviklet en veileder til hjelp for valg av rett alder å hogge skogen.
Veilederen finner du her hos Skogkurs.

Konklusjonen er krystallklar; det er svært mye å hente både økonomisk og i klimaeffekt ved å vente med å hogge skogen til den er hogstmoden, dvs oppnådd hogstklasse 5. Det er snakk om to til tre ganger så stor netto inntekt per dekar for skogeier. Forrentningen ved å utsette hogsten knuser bankrenta.

Melde om hogst XS.png
Skogfondkonto XS.png
Skogfond - Hva kan dekkes XS.png
Byggherre - en sjekkliste XS.png
Byggherre XS.png
bottom of page